Pozývame vás na modranský

prečítajte si viac

Ekumenický ples je radostnou oslavou a plesaním nad krásou a plnosťou života, ktorý nám ako dar dáva náš Kráľ a Stvoriteľ, nebeský Boh.

Za zvuku trúb a rohov plesajte pred Hospodinom, Kráľom! (Žalm 98,6)

Ekumenický ples organizujeme ako skupina ľudí z rôznych kresťasných cirkví a pozývame každého, bez ohľadu na cirkevné pozadie alebo vierovyznanie.

Chcete prísť aj vy? Nech sa páči!

Registrácia
 

Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály.

Žalm 33,1

Plesajte, nebesá, jasaj, zem, plesaním zaznejte, vrchy, lebo Hospodin potešil svoj ľud, zľutoval sa nad svojimi poníženými.

Izaiáš 49,13

Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša na oblakoch, jeho meno je Pán. Plesajte pred ním!

Žalm 68,5

Praktické informácie

Miesto: Kultúrny dom v Modre, Sokolská 8, 900 01 Modra
Dátum: Sobota, 8. február 2020
Vstupné: 37 Eur
Začiatok: presne o 19:00
preto prosíme, príďte skôr - Kultúrny dom a šatňa budú k dispozícií od 18:30

Cena lístka zahŕňa vstupné na ples, prípitok, slávnostnú večeru, pohár modranského vína, teplý a studený bufet počas celého večera a kultúrny program.
Čaká nás aj ochutnávka vína, možnosť využiť otvorený bar a zakúpiť si tombolové lístky (hotovosť sa zíde).
Parkovanie je možné priamo pred kultúrnym domom (Sokolská 8, Modra).
Šikovné gazdinky prosíme, aby napiekli niečo dobré na koláčový stôl.

Záväzný registračný formulár


Na uvedený e-mail pošleme potvrdenie o registrácií s ďalšími informáciami.

Radi odpovieme na Vaše otázky

info@ekumenickyples.sk

Zástupcovia organizačného tímu.

Marek Oravec

Marek Oravec

marek.oravec@ericsson.com
0903 522 123
Gabo Bázlik

Gabo Bázlik

edenparksro@gmail.com
0903 557 799
Peťo Jakabovič

Peťo Jakabovič

peter@jakabovic-za.sk
0905 691 190
Jožko Grexa

Jožko Grexa

jozef.grexa@gmail.com
0904 205 570